Meditatie

Op de dinsdag de ontwikkeling & meditatie avond
op de donderdagaond geleidemeditatie van Martin Doornbos
op de vijdag de chanalings meditatie avond
aangvang 20.00, zaal open om 19.30


Meditatie is de aandacht naar binnen richten, naar je innerlijkzelf. We zijn de hele dag naar buiten ons zelf gericht, dit geeft stres. Door de aandacht naar binnen te richten komt men weer tot rust en kan je de stres even los laten. We geven al meer dan 30 jaar meditaties en kennen vele vormen en techniken

Medtatie is bewustworden wat je nog veel meer bent dan je fysieke lichaam,  je fysiek denken en voelen. Je dagegelijkse gedachten en emoties. Als je innerlijk tot rust komt, als al je gedachten en emoties tot rust komen, kunnen de onderste lagen naar boven komen, daardoorheen gaan, dan kom je langzaam bij je werkelijk zelf. Het zijn de onderste lagen met pijn die we niet willen voelen, daar moet je doorheen, om bij je innerlijke blijheid te komen en bij je innerlijke drijfveren e.d, de lange maar mooie weg naar zelf ondekking en naar bewustwording wie jij werkelijk bent, van binnen bent. Waar jij naar toe gaat, wat jouw levens weg is. Al deze antworden zitten diep in jou. Meditatie help je niet aleen tot rust komen maar ook  je innerlijk zelf te ondekken en te ervaren.
Wij geven geleide meditatie met channeling, gewoon zittend op een stoel, we adviseren gemakkelijk ziiten de kleding, liggen / zitten op de grond mag ook, We nemen u mee op een spirituele reis in uzelf en in de geestelijke gebieden. Er wordt veel aandacht besteed aan het persoonlijke spirituele levenspad en de persoonlijke spirituele bewustwording. U krijgt veel uitleg over hetgeen u beleeft heeft en we beantwoorden vragen op spiritueel gebied.

Leren je gedachten en je gevoelens te sturen en niet door deze te laten lijden. Deze te begeleiden is het mystike en spirituele pad lopen, je bent niet je gedachten, je bent niet je emoties, je heb ze en soms zijn ze niet eens van je zelf. Leer je werkelijk innerzelf kennen, je werkelijk gedachten en emoties en verlangens zijn en waar je voor wegloop, wat jou in het verleden pijn gedaan heb. Leer die pijn te overwinnen en werkelijk vrij te zijn in jou hart en hoofd.
U hoeft geen ervaring te hebben met meditatie, iedereen kan mee doen.

Mindfulnes meditatie op de donderdagavond

Mindfulness helpt je, je goede voornemens nu echt uit te voeren doordat je leert je houding te veranderen!
Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. In het Westen is het bekend geworden door de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh is verbannen uit Vietnam en leeft nu in Frankrijk. Mindfulness bestaat uit meditatie en overdenkingen en wordt wel gezien als de westerse vorm van Vipassana, boeddhistische meditatie.
Mindfulness wordt op vele manieren beschreven, maar in al die beschrijvingen worden aandacht en een houding van niet oordelende acceptatie altijd genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden. Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren en kun je Mindfulness in je leven toepassen. Bewezen is dat Mindfulness je leert piekergedachten doelmatig het hoofd te bieden. Mindfulness heeft bewezen bijkomende klachten bij diabetes zoals depressie grondig aan te pakken. Ook geeft het meer grip op automatische gedachtepatronen. Door Mindfulness te combineren met diepte-ontspanning tijdens de meditaties wordt er een dieper niveau van bewustzijn bereikt waardoor er heling plaatsvindt op een dieper niveau.

Channeling

Channeling is een vorm van telepathische communicatie tussen mensen en andere entiteiten, meestal uit hogere dimensies. Deze wezens kunnen geesten van overledenen zijn, je Hogere Zelf, buitenaardse wezens, engelen, natuurgeesten, of zelfs dieren en huisdieren. Wij channalen alleen Meesters, Engelen en onze Gidsen
Een channeler kan kiezen wie of wat hij/zij wenst te channelen. Soms gebeurt dit op verzoek van een derde, dit wordt dan vaak een reading genoemd. Als de andere partij wil communiceren, komt de verbinding tot stand en kan de channeling beginnen.
Hoe werkt het?
Om te kunnen channelen hoeft de ontvanger meestal niet in een diepe trance te gaan of zijn lichaam aan de zender over te geven. Hij concentreert zich alleen op de entiteit die gechanneld wordt, en spreekt uit of schrijft op wat er doorkomt. Om een verbinding te kunnen maken, moeten de energie van de ontvanger en de zender zich op een gelijk niveau bevinden. Als er een entiteit uit een hogere dimensie gechanneld wordt, zal de ontvanger zijn vibratie normaal gesproken moeten verhogen en de zender zijn frequentie moeten verlagen. Het verhogen van je vibratie gebeurt door gevoelens van dankbaarheid, liefde en harmonie op te roepen, en je hoofd vrij te maken van andere gedachten.
Er bestaan ook channelings waarbij de geest van het medium even een stapje opzij doet. Hierdoor krijgt de andere energie de ruimte om binnen te komen en het lichaam te gebruiken voor een bepaalde tijdsperiode. Deze verschuiving van energie kan seconden of minuten duren. Mensen die aura’s zien, kunnen de verschuiving waarnemen. Dit is Trancemediumschap, het medium is dan in trance.

Bescherming

Wie zelf wil channelen, doet er verstandig aan om eerst om bescherming van zijn gidsen en engelen te vragen, voordat hij begint. Er bestaan in de vierde dimensie namelijk ook entiteiten die niet noodzakelijkerwijs het beste met de channeler voor hebben en in uitzonderingsgevallen zelfs (tijdelijk) bezit kunnen nemen van deze persoon.
Het doet er niet zoveel toe wie je precies om bescherming vraagt, sommige mensen roepen een bepaalde aartsengel aan of het "heilige licht" - het gaat erom dat je het verzoek doet.

Unieke informatie

Het meest gehoorde argument tegen channeling is dat het hier alleen maar om projectie van de channeler gaat, dus dat hij louter zijn eigen ideeën doorgeeft. Maar in onze vele channelings en readings is allang komen vast te staan dat de channeler kennis en inzichten doorgeeft die hij nooit zelf had kunnen weten.
Voor wie weet dat telepatische communicatie sowieso de noormale vorm van comunicatie in het universum is, is channeling een vanzelfsprekend verschijnsel.
op de homepagina staan een paar channelingen om te beluisteren

meditatie 2