Meditatie avonden.

De meditaties kenmerken zich door Geestelijke vrijheid en zijn niet verbonden aan een speciale geloofsovertuiging. 
Hoewel wij adviseren om iedere dag thuis te mediteren, is mediteren in een groep gelijkgestemden veel krachtiger en bij de geleide meditaties van Stichting Point of Light krijgt men begeleiding en uitleg. De begeleiding is zowel aards als geestelijk. De geleide meditaties worden door bekwame en goed opgeleide mensen met veel ervaring gegeven. Zij staan in contact met de geestelijke wereld en worden door de geestelijke wereld begeleid. We mediteren op een gewone stoel, we adviseren gemakkelijk zittende kleding.
We nemen u mee op een spirituele reis in u zelf en in de geestelijke gebieden. Er wordt veel aandacht besteed aan het persoonlijke spirituele levenspad en de persoonlijke spirituele bewustwording. U krijgt veel uitleg over hetgeen u beleeft heeft en ze beantwoordt vragen op spiritueel gebied. Als u behoefte hebt om lichamelijk en geestelijk tot rust te komen en in contact te komen met uw eigen innerlijk, kunt u bij ons terecht. De meditaties vinden plaats in een spirituele huiselijke sfeer

Iedereen die wil mediteren kan mee doen, we vragen een onkosten bijdrage van € 10,-- pp.

De avonden beginnen om 20.00, zaal open om 19.30 uur
We geven verschillende meditaties, alle zijn geleidemeditatie, op de vrijdagavond via channaling door een Meester van "De Witte Broederschap" Engelen en Gidsen, op de andere avonden is ook vaak een channeling door de Meesters, Engelen en Gidsen
Meditatie kan vergeleken worden met groeien van de lotusbloem uit de modder naar het licht. De lotus is een bloem die onder water, in het duister, in de modder, wortel schiet en opgroeit naar de oppervlakte toe. Als ze boven water uitkomt, ontvouwt ze zich in het licht van de zon. De modder is symbolisch voor de moeilijkheden die men op aarde tegenkomt, het donkere water staat voor de pijnlijke emoties die daardoor worden teweeggebracht. Het openvouwen van de lotus boven het water, onder invloed van de zon, staat voor de bevrijding van alle zorg en voor het vinden van het geluk, de liefde en het licht. Van Jezus wordt gezegd dat hij op het water kon wandelen. Dit zou ook gezien kunnen worden als een overwinnen van emoties en moeilijkheden, na het bereiken van diep inzicht.
Tijdens meditatie komt men in contact met de andere werelden en leer men zich hierin te bewegen en kan men zijn Gidsen, Meesters en Engelen ontmoeten. De andere lichamen ervaren en schoonmaken.meditatie 500
Meditatie is het vinden van het midden tussen twee tegendelen, waardoor inzicht in de complementariteit van de tegendelen ontstaat en de onverzoenlijkheid van de dualiteit in de synthese verdwijnt. Meditatie helpt uiteindelijk vooral bij het inzien dat de dualiteit een subjectieve illusie is. Dit wordt geïllustreerd door yin en yang: dag en nacht, man en vrouw, de tegenstellingen kunnen niet zonder elkaar en lopen in elkaar over. Elk bevat een gedeelte van het ander. Het zonlicht creëert schaduw en 's nachts creëert de zon de reflectie van maanlicht. Elke man bevat een vrouwelijk aspect en elke vrouw een mannelijk aspect. Zo loopt alles dat is, in elkaar over.
Vanuit het standpunt van de neurowetenschap kan meditatie worden beschouwd als een serie oefeningen waardoor iemand controle krijgt over zijn eigen hersenprocessen. Onderzoek naar de hersenactiviteit (EEG) van ervaren beoefenaren van meditatie laat zien dat tijdens meditatie regelmatig hoogfrequente synchrone golven in het EEG, de zogeheten gamma-golven optreden. Gamma-golven blijken te worden voortgebracht door specifieke interneuronen in de cortex cerebri die snel vuren en korte verbindingen hebben met andere zenuwcellen.

 

  • Er zijn vier hersencentra betrokken bij meditatie:
    Sulcus frontalis superior en de sulcus intraparietalis: voor het richten van de aandacht
    Dorsolaterale prefrontale cortex: registreert of de aandacht verdwijnt
    Ventrolaterale prefrontale cortex: zorgt dat gedachten niet achter elke prikkel aangaan en remt de angst- en pijncentra
    Visuele cortex: verbindt de aandacht met bijvoorbeeld een beeld

 

We kunnen veel vertellen over de avonden, je moet ze gewoon eens mee maken

Op de Dinsdagavond de Paranormale ontwikkelingsavond.

Deze avond staat in het teken van Spirituele & Paranormale ontwikkeling, jouw ontwikkeling staat in het centrum, wie ben ik en hoe kan ik worden wie ik & wat ik wil zijn. Er zijn gesprekken, antwoord op vragen, oefeningen, er wordt kennis en inzichten gegeven er zijn een meditaties en  channelings.
Meer info op 6 zintuig / paranormale Ontwikkelingsavond 

Op de donderdagavond geleide meditatie met channaling door Martin Doornbosmartin meditatie

 Mindfulness
Mindfulness helpt je, je goede voornemens nu echt uit te voeren doordat je leert je houding te veranderen!
Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme. In het Westen is het bekend geworden door de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh is verbannen uit Vietnam en leeft nu in Frankrijk. Mindfulness bestaat uit meditatie en overdenkingen en wordt wel gezien als de westerse vorm van Vipassana, boeddhistische meditatie.
Mindfulness wordt op vele manieren beschreven, maar in al die beschrijvingen worden aandacht en een houding van niet oordelende acceptatie altijd genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden. Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren! Na 8 bijeenkomsten van 2 uur kun je Mindfulness in je leven toepassen. Bewezen is dat Mindfulness je leert piekergedachten doelmatig het hoofd te bieden. Mindfulness heeft bewezen bijkomende klachten bij diabetes zoals depressie grondig aan te pakken. Ook geeft het meer grip op automatische gedachtepatronen. Door Mindfulness te combineren met diepte-ontspanning tijdens de meditaties wordt er een dieper niveau van bewustzijn bereikt waardoor er heling plaatsvindt op een dieper niveau.

Op de vrijdag de vrijdagavondmeditatie,

 Channaling meditatie op deze avonden spreek meestal een Engel
 deze al meer dan 25 jaar. eerst met Maroesja Knook, nu door ons