fb banner paraspirit n

Spiritueel Centrum Paraspirit / www.newagecentrum.nl
is een onderdeel van Stichting Point of Light  KvK Rotterdam 41133910

alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Point of Light en alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen daar niet voor betaald of een vergoeding

 Spiritueel centrum Paraspirit / Newagecentrumaert van nesstraat

010 70 70 008  of 010 22 70 245 / 06 36 01 50 53
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aart van Nesstraat 1-O Capelle aan den IJssel

we zitten in een katoorgebouw boven de fitness, ingang kantoren, bel (onderste) bij de brievenbussen

aert van nesstraat 1 route 3

 

aert van nesstraat 1

 

 

aert van nesstraat loop metro1

 

 

 aert van nesstraat 1 R capelle

  gratis Parkeren op het kleine parkeerterrein, in de omgeving is gratis parkeren,

Ons centrum is goed met openbaar vervoer bereikbaar, metrostation Capelsebrug op loop afstand, . https://www.ret.nl/home/reizen/kaarten-plattegronden.html

er rijd een nieuw busje met halte voor de deur https://www.buurtbuscapelle.nl

 

 

meer informatie. video en channeling op www.dianadoornbos.nl 
Diana Doornbos - Knook *07-01-1957 †05-07-2021

is maandag 5 juli 2021 om 21.00 naar de Engelenwereld gegaan en is nu bij de Engelen
Ze had een hersenbloeding gehad
Ze bedank iedereen voor de rol in haar leven

 

lg plk c logo paraspirit 213 trans kl weblogo paraspirit 72dpi 15x15 logo nacr tr copy

 

 

 

 

 Wij hebben voorheen met veel succes in Capelle aan den IJssel het New Age Centrum Rijnmond  gehad. Helaas door het aflopen van het huurcontract moesten wij dit centrum sluiten.

Stichting Point of Light is opgericht in 1993, KvK Rotterdam 41133910

Stichting Point of light is religieuze organisatie en valt onder kerk / geloof genootschappen

grondwet Artikel 6

 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950

http://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

 

Artikel 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

 
  • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in practische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

  • 2 De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 

Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting

 
  • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

  • 2 Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

 

Artikel 11. Vrijheid van vergadering en vereniging

 
  • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

  • 2 De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat.

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

vragen over de mensenrechten en klachten kunt terect bij het College voor de Rechten van de Mens http://www.mensenrechten.nl/

 

Deze site staat onder verantwoording van Stichting Point of Light

Deze site is in beheer van Anay ICT www.anay.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.