Elke dinsdagavond om 20.00, Selfness ontwikkelingsavond, met uitleg, adviezen, meditatie, MInd-fullnesse.d.

Een nieuwe vorm van wellness gericht op body & mind: "Selfness"

Fitness > wellness > Selfness, je beter in je vel zitten, Fysiek & Geestelijk

Actief werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven! Laten zien wie je bent en waar je voor staat.

Wil jij ook meer inzicht hebben in jouw eigen onbewuste drijfveren en terugkerende patronen? Schrijf je dan in voor onze boeiende workshoppen en cursussen die wij aan het ontwikkelen  & geven zijn. Hierin worden jouw kwaliteiten letterlijk en figuurlijk zichtbaar gemaakt en ontwikkeld.

Zijn waar je voor staat is de belangrijke succesfactor.

Als je lekker in je vel zit, straal je dat ook uit. Een harmonieuze uitstraling geeft positieve energie en trekt mensen aan. Het versterkt je zichtbaarheid, waardoor duidelijker is waar jij voor staat.

 • Je krijgt een helder beeld van wat jouw onbewuste drijfveren & jouw terugkerende patronen zijn en hoe je deze kan aanpassen .
 • Je gaat ontdekken hoe je met praktische tips je Zelf kunt verbeteren & je succes kunt vergroten.
 • Je voelt je na afloop geïnspireerd en vol energie, omdat jij zicht krijgt op wat jij echt wilt, hoe het te bereiken!

Innerlijk en uiterlijk gaan altijd hand in hand, wij helpen je om die extra stap te zetten voor een sterke, boeiende & authentieke uitstraling. Uitstralen waar je voor staat is een belangrijke succesfactor.

Wij hebben de juiste kennis en expertise om in een korte tijd het beste uit jouw te halen. We helpen je jouw kwaliteiten zichtbaar te maken door je bewust te leren kijken naar jezelf. Waar ben je goed in, wat zou je nog meer willen bereiken? Het vertrouwen in jezelf maakt dat de dingen die je wilt ook zullen lukken. Hoe meer zelfvertrouwen je uitstraalt, hoe succesvoller je zult zijn.Wij laat je het belang zien van persoonlijke uitstraling en hoe jij een aantrekkelijk beeld kunt neerzetten. Door een goede balans tussen je innerlijk, houding, beweging, in relatie tot jouw persoonlijkheid.Ga ook op zoek naar jouw werkelijke Zelf en ontdek je talenten hoe je overtuigender over kunt komen en jouw doelen kan bereiken, wij willen je daarbij helpen.

regressie

 

Reïncarnatie & Regressie

Als om je heen kijk is de wereld niet rechtvaardig, de een word in een rijk gezin geboren, de andere arm. De een in Nederland, de ander in een land met oorlog en honger. De een heeft muzikale talenten, de ander kan zingen, of tekenen e.d.

Elke gebeurtenis in het leven heeft een verklaring, soms dat wordt begrijpelijk als je het idee van reïncarnatie aanvaardt. Het is niet toevallig dat je wordt geboren in een bepaald land, in een bepaalde familie, dat je bepaalde kwaliteiten en talenten bezit en voor bepaalde situaties wordt geplaatst. Alles heeft een oorzaak, recent of langer geleden, in dit leven of in een vorig leven. Sommige mensen noemen dit Karma. De wet van oorzaak en gevolg. Maar het is veel meer dan dat, Karma is leerproces. De mens leert helaas het meeste door pijn en pijnlijke gebeurtenissen, pijn die hij anderen aandoet krijg hij op zijn pad terug, tot hij het overwint. Dit doorbreken kan alleen door bewustwording. Als je dit eenmaal begrepen heb, zul je gebeurtenissen anders ervaren. Aangezien alles een reden heeft, stoor je je niet langer tegen beproevingen en nederlagen, want je weet dat deze het gevolg zijn gebeurtenissen in het verleden,wat je toen gedaan en meegemaakt heb en je verdraagt ze beter zonder je te beklagen over anderen, of hen de schuld te geven van gebeurtenissen op je levenspad.

Het aanvaarden van het idee van reïncarnatie zal je motiveren om je wil te versterken: niet alleen ga je aan de slag om de gemaakte fouten te herstellen, maar je vermijdt nieuwe fouten nu je weet hoe dat werkt of uitpak, Je gaat meer aan de lange termijn denken en zo bouw je voor jezelf een stralende toekomst op.

Het verleden begrijpen, is het nu begrijpen en de toekomst begrijpen, de weg te begrijpen, het leven is een reis, door vele levens heen, dit begrijpen geeft echte inzicht. Soms moet innerlijk er naar toe reizen soms fysiek, om de doorbraak te bereiken.

Tijdens innerlijke reizen kan men terug gaan in de tijd. Iedereen heeft een herinnering blokkade die verhinderd dat je gebeurtenissen uit een ander leven herinnerd. Er zijn verschillende technieken die deze blokkade kan overwinnen of opheffen, Het belangrijks is dat men de herinnering wil zien of wil krijgen.

Wij gebruiken de techniek van onderbewustzijn bevraging in ontspanning. Als je ontspannen bent en luistert naar je onderbewustzijn krijg je altijd antwoord, jouw antwoord. We gebruiken geen suggesties of hypnose, maar een speciale manier van onderbewustzijn bevraging, daarom is het altijd jouw beleven en geen suggestie. Je weet dat jij het hebt heeft meegemaakt. Wij maken bewust gebruik van de wet van oorzaak en gevolg, er kan slechts een gevolg zijn als ook een oorzaak is, ook als die in het verleden ligt, kan men daar na toe gaan en die beleven en oplossen.

We hebben met deze technieken al veel mensen kunnen helpen om de situatie waarin ze zitten te begrijpen en op te lossen.

we hebben verschillende activiteiten

Workshop Regressie 

Consult bij Martin Doornbos 

Heart & Soul Healing 

Tijdens een massage kan het spontaan komen en behandeld worden

 

mijn begin van mijn levens reis, als priester 8000 jaar geleden, de Tempel van Abidos


abidos

we gaan voorlopig alleen de de Opendag organiseren, de huidige ruimte is te klein voor de paraminibeurs

Opendag weer op Zondag  6 december  2020

voor elk wat wils en vooral heel gezellig van 11.00 tot 17.00

Toegang gratis

Graag van te voren aan melden
 Opendag met met miniworkshops, healing, lezingen, demonstratie helderziendheid  e.d40545267 2594710877421223 3083486502177472512 n

er zijn demonstraties van helderziendheid, healing, dendera rug masssge e.d 
je heb de mogelijkheid om vragen te stellen
voor elk wat wils en vooral heel gezellig

 

40561783 318429485373978 1984780687575613440 n

 

40568568 296389197619721 7657328666111639552 n

 

Zo gouw we een nieuwe grotere locatie hebben gaan we weer de paraminibeurs organiseren.  Deze hebben we met veel succes tussen 1996-98  georganiseerd in de Paleiszaal in de Esch en tussen '99- 2009 in onze eigen centrum aan de Roerdomplaan, in 2016 - 2017 op de Mient en in Rotterdam Brainpark.

 

REIKICursus Reiki Plus Klasiek

  hier aanmelden voor deze cursus op www.learningcentrum.nl

Wij doen de cursus in een weekend in het centrum, wij geven geen inwijdingen op afstand, hier geloven we niet in, Reiki moet volgens ons echt geleerd en ervaren worden. Het is een leuk en leerzaam weekend, Martin Doornbos heeft in 1995 alle inwijden echt gekegen, niet op afstand of iets dergelijks, wel heeft hij tijdens een meditatie de 4e inwijding rechtstreeks van Dr Usui gekregen.

In deze cursus maakt u contact met de beginselen van Reiki. U krijgt de inwijdingen en de behandelmethodes van de bekende westerse Reiki en uit de oorspronkelijk handboeken van Dr.Mikao Usui en Dr. Hayashi. Verder krijgt u extra uitleg over hoe het een en ander werkt en aanvulling vanuit andere technieken.

Tijdens de Reiki cursus krijgt u de Reiki inwijdingen en extra uitleg over Reiki en over magnetiseren in het algemeen en hoe energieën werken.

De cursus bestaat uit drie delen of inwijdingen

Reiki 1

Tijdens Reiki 1 krijgt u de inwijdingen en technieken om u zelf en anderen te behandelen.

Reiki 1 plus € 200,00 incl. een certificaat

Reiki 2

Tijdens Reiki 2 krijgt u de inwijdingen en technieken om ook op afstand te behandelen en nog veel meer

Reiki 2 plus € 300,00 incl. een handboekje en certificaat

Reiki 3 op aanvraag

Reiki 3, is de meester inwijding en leert u cursussen Reiki te geven. We zijn bezig met de Beroep opleiding Reiki Therapeut en de Beroep opleiding Reiki Master

Wat is Reiki

Het woord Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters “Rei”en “Ki”. Rei betekent onbegrensdheid of het universele.

Ki betekent de vitale kracht, die door al het levende stroomt oftewel de levensenergie . Ki is het zelfde als hetgeen de Oude Chinezen bedoelden met Chi en de Hindoeïsten met Prana. Vele culturen, religies en grote geleerden uit het verleden hadden zo hun eigen benaming voor dit zelfde begrip. Het gaat dus om de energie die alles in de Schepping in stand houdt en die door alles heen op hoogst intelligente wijze werkt en die alles geneest als ze daartoe de gelegenheid krijgt.

Reiki betekent dus Universele Levensenergie”en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die in de vorige eeuw opnieuw werd ontdekt door de Japanner Dr. Mikao Usui. Het wordt ook wel genoemd “the Usui system of natural healing”.

Reiki is een methode waarbij de genezende levensenergie via het lichaam van de gever naar de cliënt wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de cliënt gelegd en de energie stroomt dan vanzelf.

Reiki kan door iedereen worden geleerd. Bij de initiatie in Reiki, wordt men een genezend kanaal, een kanaal dat in ieder mens aanwezig is opnieuw geopend en versterkt. Bij de geboorte van een mens is dit kanaal nog open, maar het wordt bij de meeste al spoedig gesloten in de eerste levensjaren. Initiatie in Reiki is dus het herstellen van een vermogen wat men als kind reeds bezat en derhalve niets on- of bovennatuurlijks.

Wat is Reiki niet

Reiki is geen religie. Cultus of geloofssysteem. Het kent geen dogma’s. Het heeft niets te maken met occultisme, spiritisme of exorcisme. Ook is het geen vorm van suggestie, “wishfulthinking”, hypnose of een of andere psychotherapeutische techniek. Er is geen sprake van techniek. Er is geen sprake van magie of “tovenarij”.

Reiki is een vorm van magnetiseren. Ook bij magnetiseren wordt gebruik gemaakt van handoplegging om dezelfde genezende energie door te geven. ( meer informatie over magnetiseren in de cursus Energie en Magnetiseren)

Hoe werkt Reiki

Bij de behandeling met Reiki worden de handen rustig en zachtjes achtereenvolgens op verschillende plaatsen van het lichaam neergelegd. Er begint dan energie te stromen. De Reikigever kan dit stromen meestal in z’n handen voelen. Deze worden vaak ook erg warm, maar ook een gevoel van koude of volledige afwezigheid van bijzondere gewaarwordingen is mogelijk. De praktijk heeft uitgewezen dat de energie even goed stroomt, onafhankelijk van de subjectieve gewaarwordingen van behandelaar en cliënt. Deze laatste ervaart vaak ook een gevoel van warmte of van koude. De gewaarwordingen van behandelaar en cliënt kunnen zelfs aan elkaar tegengesteld zijn. Opmerkelijk is dat een thermometer tussen de handen van de behandelaar en de cliënt ingelegd, objectief geen duidelijk grote veranderingen in temperatuur aangeeft. De temperatuurverschuiving op het fysieke niveau is niet meetbaar aanwezig. Ik heb het idee dat er sprake is van zintuiglijke gewaarwordingen van de energieverplaatsingen c.q. de plaatselijke behoefte aan energie (koude) of overmaat aan energie (warmte).

Als een mens eenmaal als reikikanaal is geopend, dan stroomt de Universele Levensenergie spontaan en in neutrale en geconcentreerde vorm uit zijn handen. Dit blijft zijn hele verdere leven doorgaan. Het stromen van de energie is niet stop te zetten en ook niet te beïnvloeden. De Reikigever dient alleen maar als kanaal voor het overbrengen van de energie. Het enige wat hij doet is zijn tijd beschikbaar stellen om de behandeling te geven. Het is de Universele Levensenergie zelf die over de allerhoogste intelligentie beschikt. Als scheppende en samenbindende kracht van het universum heeft het een wijsheid die ons menselijk verstand moeilijk kan bevatten. Deze Energie zelf weet en bepaald hoe en waar de Reiki ontvanger de energie nodig heeft. Deze Energie streeft er steeds naar de persoon als geheel in al zijn aspecten in uitgebalanceerd evenwicht te brengen. Dit blijkt steeds weer uit de verrassende wijze waarop Reiki haar resultaten laat zien. Vaak ontstaat er een heel andere effect van de behandeling als men zou verwachten. Bijvoorbeeld de genezing van een lichamelijke kwaal maar daaraan voorafgaand een enorme psychosociale omwenteling in iemands leven, hetgeen achteraf bekeken precies datgene inhield wat de cliënt het meeste nodig had.

De Reiki-energie vindt zijn weg dus vanzelf in iemands lichaam en geest. Eigenlijk is het zo dat de Energie versneld begint te stromen op het moment dat de Reiki gever z’n handen legt op een persoon die de Energie nodig heeft. Iemand heeft Energie nodig op het moment dat zijn persoonlijke energiehuishouding niet in balans is. De Universele Levensenergie is van zichzelf altijd in volmaakte balans. Als je dit dan aan iemand toevoert dan wordt ook de energiehuishouding van die persoon in balans gebracht. Blokkades worden opgeheven.

Steeds weer blijkt dat Reiki z’n eigen logica volgt, dat het weet waar en in welke sterkte het nodig is. Om deze reden is het eigenlijk niet noodzakelijk om een diagnose te stellen. Wel is het zo dat de Energie sneller z’n doel bereikt als je gericht werkt op de plek waar de kwaal manifesteert en op die plekken van het lichaam waar zich de organen bevinden, die aan het ontstaan van de klachten ten grondslag liggen. In die zin maakt kennis het werken met Reiki wel efficiënter.

Maar aan de andere kant is het zo dat een Reiki behandeling vaak juist een optimaal effect heeft als de behandelaar z’n intuïtie volgt en uitgaande van een aantal basisposities z’n handen laat gaan naar die plekken waarvan hij het gevoel heeft dat het nodig is. Met behulp van Reiki kan elke verstoring in het energetisch evenwicht, of deze zich nu uit op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel vlak, weer hersteld worden. Omdat de Universele Levensenergie altijd in balans is en door de Reiki behandelaar heen stroomt, zal deze behandelaar zelf ook de heel makende gevolgen hiervan bemerken. Zijn eigen kwalen zullen verdwijnen door het regelmatig geven van Reiki aan anderen en na iedere behandeling die hij heeft zal hij zich verfrist en evenwichtig voelen. Op deze manier ervaren behandelaar en cliënt beide de positieve gevolgen van een behandeling. Het is zo dat hoe vaker een Reikigever behandelt, hoe sterker de Reiki energie door z’n lichaam gaat stromen en hoe meer Energie een cliënt nodig heeft, hoe meer Energie er door de behandelaar stroomt, dus hoe beter dit ook voor de behandelaar is. Op deze wijze wordt het iets minder duidelijk wie nu eigenlijk wie behandelt. Voor zowel behandelaar als cliënt daarom reden tot dankbaarheid jegens elkaar en jegens Reiki.

Reiki is steeds mondeling via initiaties aan anderen overgebracht. Het is een nogal praktisch gericht genezingssysteem zonder dat er aandacht word besteed aan theorie. Om deze reden is het niet bekend binnen de Westerse Reiki hoe de genezende kanalen precies verlopen. Omdat Martin Doornbos ook in andere technieken is ingewijd heeft hij deze kenneis wel. Voor veel beoefenaren van Reiki doet het er niet zo veel toe hoe het precies werkt. Wat wel telt, is het feit dat Reiki goede resultaten oplevert en dat het heel gemakkelijk is toe te passen en door iedereen heel gemakkelijk geleerd kan worden. (wie wil weten hoe het werkt kan de Cursus Energie en Magnetiseren doen, hier wordt uitgebreid ingegaan hoe het werkt)

Een ander heel belangrijk facet van Reiki is de mogelijkheid die men ermee heeft om zichzelf te behandelen. Niet alleen door het behandelen van anderen ontvangt men zelf ook Reiki maar men kan dit ook ontvangen door de handen op het eigen lichaam te leggen. Men ontvangt de Reiki energie dan in even sterke mate als wanneer men het via een andere behandelaar zou krijgen. Het lichaam van een Reiki ingewijde persoon kan dus tegelijkertijd als doorgevend kanaal en als behandeld object fungeren. Reiki energie komt van een bron buiten de persoon, op het niveau van de Ziel, vanuit iets dat hoger is dan hemzelf.

Reiki als spirituele weg

Het hangt niet van iemands levensovertuiging of geloof af of Reiki succes heeft of niet. Een feit is wel dat veel mensen na het ondergaan van Reiki tot een breder religieus besef kwamen of zelfs diepe spirituele ervaringen kregen. Dit wordt begrijpelijk als men bedenkt dat de Universele Levensenergie op zich van non-dualistische aard is en altijd heel makend op lichamelijk, emotioneel, mentaal en ook spiritueel niveau.

In z’n vroege kindertijd leeft een mens in het algemeen nog in volledige harmonie met alle wetten van de natuur. Het kind is volledig heel, levend in innerlijke eenheid met al wat bestaat. Na verloop van tijd verwijdert hij zich van die innerlijke eenheid en ontwikkelt zich naar een leven in dualiteit. De ontwikkeling van het ego gaat gepaard met besef van goed en kwaad en andere (schijnbare) tegenstellingen. Het verlies van optimaal geluk en het ontstaan van problemen en ziektes is hier debet aan.

Analoog hieraan sluiten zich in de kindertijd de Reiki kanalen voor het grootste gedeelte zodat de mens de Universele Levensenergie niet meer in volledige sterkte kan ontvangen en doorgeven. Hierdoor wordt hij ook niet meer gevoed met de hoogste Wijsheid en Liefde die deze Energie is. De mens snijdt zichzelf met z’n bewustzijn af van de Universele Eenheid of Heelheid die deze Energie ook is. Eigenlijk bestaat de mens net als alle materie uit deze Energie, maar door z’n staat van bewustzijn kan hij dit meestal niet zo ervaren.

Als men nu deze Reiki kanalen door een inwijding worden heropend en de Universele Levensenergie weer in versterkte mate door een persoon heen gaat stromen, heeft dit vanzelfsprekend tot gevolg dat er een heling zal plaatsvinden op alle niveaus van diens bestaan. Er vindt een reiniging plaats en een terugkeer tot een leven in heelheid en harmonie met alle natuurwetten zal hier sterk door worden bevorderd. Zo zal z’n gezondheid zich herstellen, z’n bewustzijn zich verruimen en z’n geluk en liefde zich vergroten.

Hoe meer Reiki iemand ontvangt (hetzij als behandelaar, hetzij als cliënt) hoe sneller deze ontwikkeling zal gaan. Het hiernaast in praktijk brengen van de Reiki Beginselen zoals opgesteld door dr. Usui is hierbij wel van doorslaggevende betekenis.

Reiki is dus niet alleen voor het genezen van ziektes inzetbaar, maar bovendien voor iedereen beschikbaar om te helpen de harmonie te herstellen en uiteindelijk Heelheid, kennis van het Zelf oftewel bewustwording van de Eenheid der dingen te bereiken. Reiki is een doeltreffend systeem voor de transformatie van de persoonlijkheid tot het bereiken van uiteindelijke Verlichting en zodoende een spirituele weg voor wie deze wil gaan.

De behandeling

De basisbehandeling bestaat uit zo’n 10 tot 20 posities waar de handen zachtjes neergelegd worden. Men bestrijkt zo het hele gebied van de romp en het hoofd. Hiernaast zijn er een aantal aanvullende posities voor bepaalde klachten.

De Reikimeester demonstreert tijdens de cursus alle basisposities en enkele aanvullende posities met hun indicaties. Verder benadrukt men meer de intuïtieve benadering zonder teveel vaste regels.

Bij een behandeling is het belangrijk dat de cliënt zich op z’n gemak voelt. De Energie wordt beter opgenomen en geleid als lichaam en geest ontspannen zijn. Het beste kan men de cliënt op een behandeltafel laten liggen en gebruik maken van kussentjes en dergelijke om eventuele ongemakken te voorkomen.

De cliënt kan zich rustig aan een behandeling overgeven en mogelijk zelfs in slaap vallen. Reiki werkt rustgevend en ontspannend. Sommigen echter willen liever praten tijdens een behandeling. Dit kan soms als uitlaatklep fungeren en een teken zijn dat Reiki aan z’n reinigende arbeid is begonnen. De behandelaar dient tijdens de behandeling zijn volledige aandacht bij de cliënt en de behandeling te houden. De behandelaar probeert ook om het zichzelf bij het uitvoeren van de handopleggingen zo comfortabel mogelijk te maken, door bijv. steun zoeken met ellebogen, het gebruik van kussens en een juiste stoelhoogte e.d. Dit om niet in een krampachtige houding te hoeven zitten. Reiki stroomt ook door de behandelaar beter als deze ontspannen is.

In de regel doet men altijd een totale behandeling, dus de basisposities gedurende ongeveer 3 tot 5 minuten. Maar men moet zichzelf hier niet strak aan willen houden en er geen probleem van maken als men voor z’n gevoel de handen een veel langere tijd op een of andere plek wil houden. Het beste is om dit dan gewoon te doen en overige posities eventueel te vergeten. Een totale behandeling duurt ongeveer een uur. Bij kleine kinderen zijn tien a twintig minuten vaak voldoende. Zeer oude of zeer ernstige zieke mensen kan men het beste in het begin kortdurend behandelen en dit in het verloop van de verschillende behandelingen uitbreiden. Dit om niet al te zware klachten ten gevolge van de reinigingsprocessen te veroorzaken. Deze klachten zouden te zwaar kunnen zijn voor hun zwakke vitaliteit. De cliënt hoeft zich niet te ontkleden. Reiki stroomt door alle kleding heen en zelfs door gips e.d. Het is wel aan te raden dat de cliënt schoenen uitdoet en knellende kleding los maakt. Ook mag hij tijdens de behandeling niet met gekruiste benen liggen omdat dit de energiestroom kan belemmeren. De armen rusten naast het lichaam of onder het hoofd als de cliënt op z’n buik ligt. De behandelaar houdt z’n vingers aaneengesloten om de energie zo geconcentreerd mogelijk op bepaalde gebieden in te laten werken. Men kan eventueel gebruik maken van zachte klassieke of meditatieve muziek om een ontspannen sfeer te creëren

Initiaties en Gradaties in Reiki

Het openen van de Reiki kanalen geschiedt uitsluitend via persoonlijke initiaties of inwijding door een Reikimeester, waarbij deze gebruik maakt van de Reiki energie en de door dr. Usui herontdekte symbolen. Door de eeuwen heen is er op aarde in vele culturen een grote rijkdom aan kennis en wijsheid geweest over datgene wat bekend staat als het Innerlijk Licht of de Innerlijke Wijsheid oftewel het Hoger Zelf. Dit is hetzelfde als Universele Levensenergie. Het is de scheppende en alwetende kracht van het universum. Deze kracht houdt ook ons leven in stand. De kennis hieromtrent werd vaak door diverse tradities van overlevering van generatie op generatie doorgegeven via verlichte meesters, wijzen en ingewijden. De kennis over hoe men deze Universele Lichtenergie in zichzelf kan aanboren en aanwakkeren, werd verpakt in bepaalde vormen. De reden waarom de kennis in een bepaalde vorm werd gegoten, was om deze te beschermen en eenvoudig te kunnen bewaren alsmede om het goed en doeltreffend praktisch te kunnen gebruiken. De vormen waarover ik spreek, zijn bijvoorbeeld Mantra’s, Sutra’s en Universele Symbolen.

Mantra’s zijn geluidsklanken die, als men ze uitspreekt, zingt of denkt een bepaalde afstemming geven op de Universele Levensenergie oftewel de vibraties van het Innerlijk Licht. Men kan het vergelijken met het gebruik van een radio als instrument om op een bepaalde zender af te stemmen. Door afstemming op het niveau van de Universele Levensenergie raakt men hiermee mee vervuld en leeft men meer vanuit dit Innerlijke Licht..

Sutra’s zijn kernachtige spreuken die bepaalde hogere wijsheden en vermogens omvatten en die bij een bepaalde manier van aanwending ook een afstemming geven op de Universele Levensenergie, waardoor deze wijsheden en vermogens tot verwerkelijking kunnen komen.

Universele Symbolen zijn een andere meer visuele vorm waarin de hoogste kennis verpakt is. Men kan ze voor soortgelijke doelen gebruiken als Mantra’s en Sutra’s.

Reiki is eigenlijk een kennis van Universele Energieën die gebaseerd is op een speciaal soort taal: de taal van Universele Symbolen. Deze door dr. Usui herontdekte symbolen hebben de eigenschap de Universele Lichtvibraties of Energietrillingen aan te kunnen boren. Men stemt af op de Universele Levensenergie en wordt ermee doorstroomd. De juiste betekenis van het woord initiatie of inwijding is: het proces van in aanraking gebracht worden met het Innerlijk Licht om ermee doorstroomd te kunnen worden op een hoger niveau dan voordien.

Bij de initiaties in de diverse graden van Reiki wordt gebruik gemaakt van verschillende symbolen om steeds een ander niveau van doorstroming met de Universele Levensenergie te bewerkstelligen en zo steeds andere vermogens tot ontplooiing te brengen. Men wordt dus in aanraking gebracht met het Licht waarbij de symbolen werkzaam worden gemaakt. Een Reikimeester heeft de vaardigheid dit te kunnen bewerkstelligen. Men kan de initiatie dus opvatten als het op kleinere schaal doormaken van hetgeen dr. Usui op de berg Kuriyama doormaakte. Zo wordt de Reikikracht doorgegeven.

De Westerse Reikitraditie kent drie graden:

De eerste graad

Hiermee verwerft men het vermogen om zichzelf en anderen door middel van handoplegging Universele Levensenergie toe te dienen. De cursus wordt meestal in een weekend of op vier achtereenvolgende avonden gegeven.Na een korte inleiding door de Reikimeester krijgen de deelnemende cursisten een voor een hun eerste initiatie in een aparte ruimte. Op de drie volgende samenkomsten van de cursus zal dit ritueel steeds herhaald worden waarbij de Reikikanalen steeds een stukje verder geopend worden, totdat het ten slotte na de vierde keer voldoende geopend is en men zichzelf eerstegraads Reiki gever mag beschouwen. Reeds vanaf de eerste initiatie stroomt de Reiki energie door kanaal en er wordt dan ook onmiddellijk geoefend op medecursist. Men bemerkt vaak hoe een weldadige warmte uit de handen stroomt of tintelingen of iets van dien aard. Deze subjectieve gewaarwordingen zijn echter niet noodzakelijk. Ook bij afwezigheid ervan stroomt Reiki. Naast het oefenen op elkaar wordt in de cursus tijd besteed aan het leren van de basisposities voor een algemene behandeling. Verder worden adviezen gegeven omtrent aanpak van de meest voorkomende ziekten en worden vragen beantwoord. Tijdens de initiatie zit de cursist op een stoel terwijl de meester voor hem staat of zit. De cursist wordt verzocht de ogen te sluiten en de handen te vouwen ter hoogte van het voorhoofd.

Dan begint de initiatie. De meester gebruikt de symbolen en blaast over het hoofd, de borst en de buik van de cursist, waarna hij diens handen enige tijd vasthoudt. Hiermee worden de grote chakra’s van de kruin, het hart en de zonnevlecht alsmede de kleinere chakra’s van de handen geopend. Chakra’s zijn centra voor opvang en doorgave van de stroom van het Innerlijk Licht der Ziel oftewel de Universele Levensenergie naar de grof- en fijnstoffelijke lichamen van de mens. (meer informatie op Chara's) Om zo veel mogelijk Universele Levensenergie te kunnen ontvangen moeten de chakra’s snel en ongestoord kunnen draaien. Dit wordt door middel van de initiatie bewerkstelligd. Voor vele cursisten is het een diepe en zeer bijzondere ervaring. Het is niet mogelijk verdere details te geven over de initiaties en de gebruikte symbolen omdat deze alleen aan de Reikimeester bekend zijn. Het is de door dr. Usui ontdekte kennis die alleen mondeling van grootmeester op meester wordt doorgegeven. Een dergelijke traditie is o.a. bedoeld om de zuiverheid van het onderricht te garanderen en het op een bepaald niveau te houden om daarmee de werkzaamheid van Reiki zeker te stellen. Om deze reden zijn de symbolen ook nooit op schrift gesteld, al zijn ze wel op internet en in boeken te vinden, maar zonder echte inwijdingen werken ze niet.

De tweede graad

Het is de stelregel dat men minstens 1 maand Reiki beoefend moet hebben om de tweede-graads initiatie te mogen ondergaan. Door Reiki treedt een reinigingsproces in werking vanwege de aanzet tot fysieke, psychische en spirituele heling. Het is een gegeven dat er teveel ineens los zou kunnen komen indien men kort na elkaar in de twee Reiki-graden zou worden geïnitieerd. Dit zou aanleiding tot klachten kunnen geven, die te zwaar zouden kunnen zijn voor de persoon in kwestie. (er worden cursussen aangeboden met alle graden in 1 weekend, hier staan we niet achter, in de mystiek moet men tijd nemen om het goed te doen, anders werkt het niet of men krijg veel problemen)

De tweede graad is van een heel andere aard dan de eerste graad. Het psychische niveau wordt nu meer geopend voor de Reiki-energie. Het is een ander niveau van Energie actievering waardoor men in de eerste plaats het vermogen krijgt om de werking van Reikibehandelingen te verdiepen en meer kracht te geven. Als tweede krijgt men bij deze initiatie een speciale techniek aangeleerd om emotionele en mentale stoornissen beter te kunnen behandelen. Vaak heeft iemand met emotionele of mentale klachten een basaal daaraan ten grondslag liggende geesteshouding die steeds dezelfde soort van negatieve ervaringen oproept, alsof er sprake is van een soort onbewuste programmering van z’n levenservaringen. Aan de cursist wordt geleerd om enkele van de door dr. Usui ontdekte symbolen te gebruiken om met behulp daarvan aan de cliënt als het ware een nieuw “programma”te geven om de verkeerd gerichte energie, die tot de klachten aanleiding gaf, weer om te buigen naar de voor die specifieke cliënt juiste richting. De behandelaar heeft hierbij wel de verantwoordelijkheid dat dit op een juiste manier gebeurt. Het mag ook nooit tegen de wil van de cliënt gebeuren. Niet zelden heeft deze techniek tot resultaat dat de cliënt spontaan inzicht krijgt in de tot dan toe diep in het onbewuste verborgen oorzaak van zijn klachten, zodat een zeer basale genezing of oplossing van de problemen kan plaatsvinden. Vanzelfsprekend kan deze techniek ook bij lichamelijke klachten worden ingezet, omdat deze meestal een gevolg zijn van of als symbool dienen voor een niet evolutionaire geesteshouding of geestesinhoud. Deze mentaalbehandeling duurt slechts enige momenten en wordt vaak aan de normale Reikbehandeling toegevoegd indien nodig. Ten derde krijgt men bij deze tweede graad het vermogen om te behandelen op afstand, dus zonder fysieke aanwezigheid van de cliënt.

Voor veel mensen klinkt dit wat onwaarschijnlijk. Maar blijkbaar zijn er bepaalde tot op heden niet wetenschappelijk geverifieerde natuurwetten die het mogelijk maken om energie over grote afstanden over te brengen van persoon tot persoon. Deze techniek is wel bekent in quantentheorie, de stelling dat deeltjes met elkaar verbonden zijn ongeacht de afstand. Er wordt bij de afstandbehandeling op een speciale manier van symbolen gebruik gemaakt om de instraling van de cliënt met Universele Levensenergie ook bij diens afwezigheid mogelijk te maken. Men kan deze techniek o.a. gebruiken als de omstandigheden dit noodzakelijk maken, omdat met niet fysiek aanwezig kan zijn.

De energie die een cliënt ontvangt bij een behandeling op afstand is even sterk als bij de handoplegging. Mogelijk zijn de subjectieve ervaringen ervan wel verschillend. Voor deze behandeling is zelfs minder tijd nodig als voor de methode met de handen, ofschoon men voor de handoplegging toch al minder tijd nodig heeft na een tweede-graads initiatie vanwege het krachtiger vermogen wat men krijgt. Men kan de afstandsmethode ook gebruiken om zichzelf te behandelen. Men kan hiermee ook die plaatsen bereiken waar men met de handen zelf niet bij kan. Verder bestaat met deze techniek de mogelijkheid om groepen van mensen of gebieden waar veel spanning heerst op de wereld of zelfs de wereld in z’n geheel Universele Levensenergie te zenden, zodat daar een harmoniserend effect vanuit kan gaan. Dit wordt ook werkelijk door veel Reikbeoefenaars gedaan. Het is de ervaring dat veel Reikbeoefenaars door het regelmatig toepassen van de 2e graadstechnieken vanzelf hun intuïtieve, telepathische en andere hoge vermogens ontwikkelen. Deze vermogens kunnen op hun beurt weer worden aangewend om doelmatig therapeutisch te kunnen werken. Men krijgt met de tweede graad dus veel vaardigheden aangereikt die, als men ze creatief gebruikt, veel harmonie in de omgeving kunnen scheppen.

De derde graad

Dit is de Meestergraad. Hiermee verwerft men de mogelijkheid om anderen een eerste, tweede, en derde graad initiatie te geven, alsmede de cursussen die daarbij horen.

Verder krijgt men aanvullende technieken om de Universele Levensenergie te activeren en harmonie te bewerkstelligen.

De derde graad krijgt men niet zomaar. Het vereist een volledige toewijding aan Reiki. Men moet gedurende langere tijd bij mij de cursussen assisteren en men moet blijk geven er volledig voor gemotiveerd en geschikt te zijn, alvorens men het meesterschap mag ontvangen. Vaak wordt het als een soort roeping ervaren.

De initiatie van een meester geschiedt door een Reikimeester en is heel persoonlijk, soms deelt men het in tweeën, A & B, ik doe bijde gelijktijdig

In het Japanse systeem word de derde graad gedaan door een grootmeester of de vierde graads ingewijde. Dat is dus iemand die in het volledige systeem van Reiki is ingewijd en daarbij het vermogen kreeg anderen tot meester in te wijden.

Het is mogelijk om een Geestelijke vierde graad inwijding in meditatie te krijgen van Dr.Usui zelf.

Deel 2

De geschiedenis van Reiki

We zijn in Japan, omstreeks het jaar 1900.

In de kleine Christelijke universiteit in Kyoto, de Doshisha-Universiteit, wil de predikant net beginnen met de zondagsdienst. Dan steekt een student zijn hand op. Het is tegen het einde van het studiejaar en hij zal binnenkort promoveren. Hij durft, want de predikant is tevens hoofd van de Universiteit. Toch zet hij door en stelt de vraag die hem op de lippen brandt.

Accepteert u de letterlijke inhoud van de Bijbel”?usui reiki

De hoogleraar beaamt dat.

De student gaat door.

In de Bijbel staat dat Jezus de zieken genas, en dat hij op het water liep. U accepteert dit zoals het geschreven staat, maar heeft u het ooit zien gebeuren”?

Weer knikt de man op de kansel en zegt dat hij daar in gelooft, maar dat hij nooit iemand heeft zien genezen en ook dat hij nooit iemand over het water heeft zien lopen.

Verder gaat de student:

Is voor U dat gevoel van blind geloven voldoende? Misschien wel, want u heeft uw leven achter de rug en er kan u niets meer gebeuren. Ons leven moet nog beginnen en we vragen ons nog zoveel dingen af. We zijn er bezorgd over en we willen dit soort wonderen graag met eigen ogen zien. We willen er niet alleen over lezen uit boeken, maar we willen zelf ervaren”.

Op dit moment is deze student de leraar van zijn directeur. Deze directeur heet dr. Mikao Usui. Deze neemt op dat moment een beslissing. Hij zal gaan onderzoeken hoe Jezus zieken kon genezen en hoe dit in de praktijk gebracht kon worden.

De maandag na de dienst neemt dr. Usui ontslag als hoofd van de Universiteit en vertrekt naar de Verenigde Staten. Hij krijgt bij de Universiteit van Chicago een eredoctoraat voor zijn onderzoek naar het geheim van Jezus en zijn apostelen. Het geheim van het genezen van zieken door handoplegging. Maar hij vindt niet wat hij zoekt. Hij mijmert over wat hij tot nu toe heeft geleerd. Dan herinnert hij zich dat in de Boeddhistische traditie er van uit wordt gegaan dat Boeddha de kracht van het genezen had. Hij besluit terug te gaan naar Japan. Misschien zou hij wat kunnen leren van het Boeddhisme?

In Japan bezoekt dr. Usui vele Boeddhistische kloosters. Hij is geïnteresseerd in lichamelijk genezen en op zijn vragen krijgt hij steeds hetzelfde antwoord. “Voor ons is het de geest die genezen moet worden, daar zijn wij mee bezig. Het lichaam is van ondergeschikt belang, van een lagere orde”.

Na verloop van tijd komt hij in een Zen klooster. Dr. Usui vraagt om binnen gelaten te worden om daar de Boeddhistische geschriften, de Sutra’s, te kunnen bestuderen. Nog steeds is hij opzoek naar de sleutel van het genezen. Men laat hem toe en de studie begint. In het klooster woont een oudere Abt die belangstelling toont voor het probleem van het lichamelijk genezen. Eerst begint hij met de Japanse vertalingen van de Boeddhistische geschriften, maar vindt niet wat hij zoekt. Dan leert hij Chinees, zodat een groter aantal geschriften voor hem toegankelijk zijn. Weer zonder succes. Er blijft niets anders over dan de Oude Taal te leren. Ook krijgt hij hiermee toegang tot Sutra’s die nooit vertaald zijn. Na lang zoeken vindt dr. Usui wat hij heeft gezocht, in de leringen van Boeddha die zijn opgeschreven door een onbekende discipel terwijl zijn meester sprak. Het is de formule met de symbolen en de beschrijvingen hoe Boeddha kon genezen. Maar zoals altijd blijkt, iets lezen is iets anders dan de kracht hebben om het te doen. Hij heeft dan wel de kennis herontdekt, maar deze ten uit voer brengen lukt hem niet. ’S Avonds bespreekt hij zijn probleem met de oude Abt. Die adviseert hem naar de heilige berg Kuriyama te gaan om te vasten en te mediteren om zo de kracht van het genezen te ontvangen. De Abt vertelt hem dat het gevaarlijk is en dat hij zou kunnen sterven. Dr. Usui zegt dat hij nu zover is gekomen, dat hij niet wil opgeven. De volgende dag gaat hij op weg en beklimt de berg. Op de juiste plaats gaat hij zitten, legt 21 steentjes voor hem neer en gaat in meditatie. Elke dag gooit hij een steentje weg. Er gebeurt niets en hij voelt zijn krachten opraken. Op de 21e dag is dr. Usui zich plotseling bewust van een pulserende lichtstraal die vanuit de hemel tot hem komt. Hij is bang en beweegt zich niet. Door het licht geraakt wordt hij omver gegooid.

Als in luchtbellen ziet hij de symbolen die hij tijdens zijn studie ontdekt heeft. De sleutel tot genezen, zoals Boeddha en Jezus het hebben gedaan. Het lijkt wel of de symbolen zich in zijn geheugen branden.

Als dr. Usui bijkomt en de trance over is, voelt hij zich niet langer uitgeput. Ook zijn stijfheid en het gevoel van honger van de vorige dagen is verdwenen. Verfrist staat hij op en begint de berg af te dalen. Op zijn weg naar beneden stoot hij zijn grote teen en scheurt daarbij de nagel naar achteren. In een reflex pakt hij, om de pijn te sussen, de teen in zijn hand. Dan gebeurt er iets bijzonders. Binnen enkele minuten verdwijnt de pijn. Het bloeden houdt op en de teen is bijna genezen. Zonder problemen kan hij verder lopen. Beneden in het dal houdt hij even stil bij een klein eethuisje en bestelt een ontbijt. De oude man van het winkeltje, gewend aan monniken, ziet aan dr. Usui dat hij een lange periode van vasten achter de rug heeft.Hij zegt tot zijn gast dat het wel even kan duren voordat hij eten klaar heeft dat de maag van dr. Usui niet van streek zou maken. Deze zegt dat hij graag een normaal ontbijt wil hebben. De waard schut zijn hoofd en zegt te verwachten dat zijn gast ziek zal worden. Maar hij doet toch wat hem wordt gevraagd.

De dochter van de oude man brengt hem het ontbijt. Het bestaat uit rijstwater met 5 gerechten, waaronder vis, rijst en groente. Het smaakt hem. Hij peinst ondertussen over wat hem is overkomen. Eerst zijn teen en nu normaal eten na 21 dagen vasten. Het vervult hem met ontzag. Als dr. Usui opkijkt , ziet hij de dochter van de waard nog staan. Ze heeft een betraand gezicht dat rood is en opgezwollen. Het blijkt dat ze kiespijn heeft. Met haar toestemming legt hij zijn hand op haar wangen. In enkele minuten begint de zwelling weg te trekken. Ze dankt hem en dr. Usui gaat terug naar het klooster. Daar hoort hij dat zijn vriend, de Abt, op sterven ligt. Snel spoedt hij zich naar het ziekbed, knielt neer en legt zijn handen op de buik van zijn vriend. Deze slaat na een tijd zijn ogen op. Dan vertelt dr. Usui wat er gebeurt is die dag. Van zijn teen, het eten, de dochter van de waard en nu de genezing van zijn vriend. Zoveel wonderen op een dag. Ik geloof dat God mij een geschenk heeft gegeven.

De volgende dag staat de Abt totaal genezen op en roept monter uit dat hij aan het werk moet. Ze praten er samen vaak over en noemen de kracht van dr. Usui “REIKI”en overleggen wat dr. Usui er mee moet doen. Deze verlaat daarna het klooster, want hij heeft het gevoel dat hij naar de armen moet gaan om te genezen. Hij werkt de komende zeven jaar in de achterbuurten van Kyoto. Om geaccepteerd te worden begint hij een praktijk als groenteman. Hij pakt het stevig aan. Zieken en zwakken stuurt hij na hun genezing als jonge sterke mensen erop uit om werk te vinden. Na zeven jaar onafgebroken werken valt hem iets op. De mensen die hij had geholpen, vallen steeds weer terug op het lichamelijk niveau, zoals hij ze in het begin had aangetroffen. Waarom keren ze ook steeds naar de arme woonwijk terug? Dan blijkt, dat ze de voorkeur geven aan hun oude manier van leven en dat ze van binnenuit niet echt willen genezen. Dr. Usui realiseert zich dat hij de mensen niet verteld heeft dat ze waardering voor het leven en hun lichaam moesten hebben. Weer neemt hij een belangrijk besluit. Hij verlaat de krottenwijk en begint les te geven aan hen die op een nieuwe manier willen leven. Deze mensen leren zich zelf te genezen en krijgen de Reikbeginselen van hem door.

Een van deze studenten is Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marineofficier. Deze is zo intensief met REIKI bezig, dat dr. Usui, die iemand zoekt om hem op te volgen, hem erkent en inwijdt als groot-meester.

De essentie van REIKI moet door iemand anders kunnen worden overgedragen, omdat het leven van dr. Usui bijna ten einde loopt. Hoewel dat niet helemaal zeker is, leefde dr. Usui volgens Japanse bronnen van 1865 tot 1926.

Dr. Hayashi is een heel andere man en ziet het belang van een structuur. Voor de behandeling van mensen en om ze de Reikbeginselen te leren, sticht hij twee klinieken. Een in Kyoto en de ander in Tokio. Deze worden druk bezocht.

Dr. Hayashi ontdekt dat REIKI vanzelf naar de plaats van het lichamelijk symptoom stroomt en daarbij de oorzaak oplost. REIKI vult het tekort aan levensenergie aan en laat het lichaam in het geheel herstellen. Maar ook stelt dr. Hayashi vast dat alleen met een positieve manier van denken en een goede manier van leven iemand blijvend kan genezen. Hij benadrukt dus ook het belang van het leven met inachtneming van de Reikbeginselen.

Op een dag in 1935, wordt een jonge vrouw uit Hawaï, de Reikikliniek in Tokio binnen gebracht, door een medewerker van een chirurgisch ziekenhuis uit de buurt. Deze vrouw, Hawayo Takata, is naar Japan gekomen om zich aan een tumor te laten opereren. Maar omdat ze het ook aan haar hart heeft is deze operatie onmogelijk. In de keuken van het ziekenhuis werkt op dat moment een diëtiste die ook verbonden is aan de Reiki-kliniek. Zij is met mevrouw Takata in contact gekomen en adviseerde haar een paar Reikbehandelingen te nemen. In de kliniek wordt ze iedere dag met Reiki geholpen. Het blijkt dat de hartproblemen verdwijnen en ook geneest ze van de tumor. Dit maakt zoveel indruk op haar, dat ze een sterke behoefte krijgt om zelf Reiki te leren. Als ze eenmaal gezond is en erom vraagt, wordt het haar geweigerd. Dr. Hayashi gaat er vanuit dat alleen Japanners die in Japan wonen, tot de cursus kunnen worden toegelaten. Het is de gewoonte in Japan om kennis alleen aan landgenoten over te dragen. Hierbij legt ze zich niet neer en ze is zo sterk gemotiveerd, dat ze nogmaals naar dr. Hayashi toe stapt en hem verteld van haar gevoelens over Reiki. Als hij haar vraagt wat ze er voor over heeft om het te leren, antwoordt mevrouw Takata dat ze haar zekerheden wil opgeven en bereid is zolang in Japan te blijven wonen als nodig is. Dan stemt hij toe en ze mag met de training beginnen. Mevrouw Takat blijft samen met haar twee dochters in Japan. Ze is elke dag met Reiki bezig en assisteert dr. Hayashi. Op een gegeven moment is haar training voltooid. Ze weet dr. Hayashi te overtuigen dat ook buiten Japan Reiki nodig is. Ze spreekt met hem af dat ze naar Hawaï terug zal keren om daar mensen te genezen. Terug in Hawaï krijgt ze een bloeiende praktijk. Het blijkt dat dr. Hayashi en mevrouw Takata door de Reiki een sterke band hebben gekregen. Samen met zijn dochter komt hij spoedig op bezoek in Hawaï. Ze blijven verscheidene maanden om les te geven, mensen te trainen en met mevrouw Takata samen te zijn. Daar in Hawaï heeft hij haar in februari 1938 ingewijd tot grootmeesteres in Reiki.

Tot op dat moment is dr. Hayashi de enige meester die deze hoogste Reiki-graad kan doorgeven aan andere mensen. Voor mevrouw Takata is deze overdracht nu ook mogelijk.

Spoedig na haar inwijding keert dr. Hayashi samen met zijn dochter terug naar Japan omdat hij het voorgevoel heeft dat er een oorlog komt tussen de Verenigde Staten en zijn land. Enige tijd later heeft mevrouw Takata in Hawaï een intense droom, die haar ongerust maakt. De droom vertelt haar, dat ze naar Japan moet gaan om dr. Hayashi op te zoeken. Als ze daar aan komt, ontvangt deze haar met open armen. In een lang gesprek vertelt hij dat er een oorlog op komst is, dat de Verenigde Staten deze zullen winnen en wat haar taak is. Ook zegt hij, waar ze naar toe moet gaan, als Japans-Amerikaanse om niet in moeilijkheden te komen. Ze moet veilig zijn om het Usui System of Healing te beschermen.

Nadat alle zaken op orde zijn, roept dr. Hayashi zijn familie en alle Reiki meesters bij elkaar. Zijn laatste woorden maken diepe indruk. Tegelijk is men bedroefd en gelukkig. Hij neemt op de Japanse manier afscheid. Als zijn ogen zich sluiten verlaat hij zijn lichaam. ( Tijdens de tweede wereldoorlog gaat de Japanse Reikimeesters ondergronds verder met de ontwikkeling van Reiki. Mevrouw Takata keert terug in Hawaï als de grootmeesteres van het Usui System of Healing. Ze geeft haar hele leven aan Reiki.

Mensen volgen haar lessen en worden door haar genezen. Het is door haar dat de gave van Reiki wordt geïntroduceerd in de westerse wereld. Men leert haar kennen als een krachtige genezeres en een groots lerares.

Maar dan komt de tijd dat ook zij haar kennis moet doorgeven aan een jongere generatie. Ze heeft iemand op het oog, die daar zelf nog niet aan denkt. Het is haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto, die als jong meisje de eerste graads inwijding ontvangt. Deze gaat naar de universiteit en begint een maatschappelijke carrière. Hoewel mevrouw Takata haar regelmatig vraagt of ze zich wil verdiepen in de studie van Reiki, ontwijkt Phyllis deze mogelijkheid. Ze heeft het te druk met andere dingen. Pas als ze 27 jaar oud is en de jaren ’70 naar hun einde lopen, ontvangt Phyllis de 2e graads inwijding. Na een maand van wikken en wegen besluit Phyllis te gaan samenwerken met haar grootmoeder. Net voor hun eerste gezamenlijke reis, wordt ze ingewijd als Reikmeesteres. Op dat moment begint haar trainingsperiode pas goed. Tijdens hun genezende en onderwijzende activiteiten wordt het duidelijk dat ze haar grootmoeder gaat opvolgen in de Reiki lijn. In haar laatste levensjaar richt Hawayo Takata samen met enkele Reikmeesters de American Reiki Association op welke de organisatie en verbreiding van Reiki coördineren moet.

Kort voor haar overlijden in 1980 erkent ze Phyllis Lei Furumoto als de haar opvolgende grootmeesteres.

Ook Phyllis voelt nu de verantwoordelijkheid die haar positie met zich meebrengt. Men ziet dat ze uitgroeit in wijsheid als ze de kracht van Reiki als leraar en gids in haar leven accepteert.

Deel 3

De Reiki beginselen

Het was een belangrijke ontdekking van dr. Usui dat ziektes weliswaar met Reiki kunnen genezen, maar dat genezing in de meeste gevallen niet van blijvende aard is, mits er ook iets verandert in de levenshouding en mentale instelling van de cliënt. Er is bij veel mensen een bepaald patroon aanwezig van ziektes of omstandigheden. Ziektes of omstandigheden zijn vaak te duiden als symbool voor bepaalde niet evolutionaire geestesinhouden. Dit zijn dus facetten van iemands persoonlijkheid, die zijn groei en ontwikkeling naar een hogere vorm van bewustzijn en uitbreiding van geluk in de weg staan. Ziektes en omstandigheden kunnen dus als aanwijzing dienen voor datgene wat een persoon in zichzelf dient te wijzigen of te herstellen om geestelijk verder te kunnen evolueren. Nu kan men door Reiki te geven deze niet evolutionaire geestesinhouden tijdelijk doen verdwijnen. Zeker met de speciale techniek voor mentale behandeling (zie hoofdstuk 6) kan men op dit gebied veel bereiken. Het geestelijk niveau van de cliënt wordt hierdoor als het ware verhoogd zodat ziektes of omstandigheden als les niet meer nodig zijn en dus respectievelijk zullen verdwijnen of zich wijzigen. Daar deze toestand van geheeld zijn niet door de cliënt zelf via het leren van zijn levenslessen tot stand is gebracht, bestaat er een kans dat hij terug zal vallen in zijn vroegere niet-evolutionaire bewustzijnstoestand. Het is ook niet in het belang van iemands persoonlijke evolutie om zijn leven lang van Reikbehandelingen afhankelijk te worden. Hij zal dus moeten trachten om op eigen kracht zijn geheelde toestand te stabiliseren en eventueel nog te vervolmaken. Als hulpmiddel hiervoor stelde dr. Usui een aantal Beginselen op, die bij een juiste inachtneming de geest op een voldoende hoog peil zullen houden om het doorleven van ziektes of ellendige omstandigheden overbodig te maken. Het is vooral de bedoeling van dr. Usui geweest om z’n cliënten dankbaarheid te leren en waardering voor het leven en het lichaam.

De vijf Beginselen die dr. Usui heeft opgesteld hadden oorspronkelijk een uitgebreidere vorm, maar worden tegenwoordig in de hieronder gegeven versie verspreid. Men moet de vijf Beginselen in hun breedst mogelijke zin opvatten, dus zo ruim uitleggen als men kan. Op deze wijze wordt duidelijk welke bedoeling dr. Usui ermee had. Ze zijn vooral niet moraliserend bedoeld in de zin dat men bepaalde zaken zou moeten onderdrukken of in zichzelf ontkennen. Juist door zichzelf te kennen kan men bepaalde niet gewenste eigenschappen overstijgen of elimineren.

REIKI BEGINSELEN

HEDEN ZAL IK NIET BOOS BLIJVEN OF EEN ANDER BOOS MAKEN

HEDEN ZAL IK MIJ GEEN ZORGEN MAKEN

IK ZAL MIJN MOEDER, MIJN VADER, MIJN LERAAR EN MIJN NAASTE EREN

IK ZAL MIJN BROOD EERLIJK VERDIENEN

IK ZAL ELKE MORGEN MET EEN VREUGDEVOL HART ONTWAKEN EN DANKBAAR ZIJN VOOR ALLES WAT OP MIJN PAD KOMT


 

Twee stromingen

Er zijn momenteel twee organisaties van Reikbeoefenaars:

 • De Reiki Alliance

 • American International Association inc. (A.I.R.A.).

De Reiki-Alliance

Deze organisatie werd in 1981 door 22 Reikmeesters in de Verenigde Staten opgericht.

De grootmeesteres van deze organisatie is Phyllis Lei Furumoto. Tot deze organisatie behoren de meeste nog door Hawayo Takata geïnitieerde meesters, De organisatie is niet actief naar buiten toe gericht op het werven van mensen om zich te laten initiëren in Reiki. Men gaat uit van de meer spirituele visie der Kennis en Waarheid vanzelf terechtkomt bij degenen die daar voor open staan en daar aan toe zijn. Men organiseert intern wel workshops en samenkomsten om kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen. Deze organisatie houdt zich streng aan de traditionele overlevering van de kennis via de initiaties. Er wordt geen waarde gehecht aan een wetenschappelijke benadering van de zaak.

Voor alles gaat men ervan uit dat de Universele Levensenergie z’n werk uit zichzelf en zonder bemoeienis van de mens met z’n lager zelf het beste kan doen.

Er wordt uitgegaan van een aantal basale handgrepen voor de totaalbehandeling, maar daarbij wordt vooral benadrukt dat de behandelaar zelf ook min of meer wordt geleid en dat z’n intuïtieve vermogens worden vergroot door de Universele Levensenergie en het daarom het beste is als de behandelaar goed naar z’n intuïtie luistert en deze volgt om te bepalen om welke plaatsen en hoelang hij z’n handen neerlegt. Deze organisatie gaat ervan uit, dat de kennis die op de cursussen wordt gegeven, ruim voldoende is om effectief met deze zeer eenvoudige behandeltechniek te kunnen omgaan.

Om deze reden vindt men het uitgeven van boeken over dit onderwerp ook overbodig. De Universele Levensenergie doet het werk. De behandelaar kan het eigenlijk niet fout doen, vooral niet als hij z’n ingevingen volgt zonder daarbij het gezond verstand te verliezen.

De American International Reiki Association inc.

Korte tijd voor haar overlijden in 1980 richtte Hawayo Takat samen met o.a. de antropologe Dr. Barbara Ray de American Reiki Association (ARA) op. In 1982 werd de naam veranderd in American International Reiki Association (AIRA) vanwege het meer internationale karakter wat de organisatie kreeg.

Dr. Barbara Ray kreeg van Hawayo Takata hoge inwijdingen waaraan zij de vaardigheid ontleent om meesters te initiëren. Het is mij onduidelijk of het werkelijk de bedoeling is geweest van Hawayo Takata dat Barbara Ray als groot-meester zou gaan fungeren. De AIRA houdt zich in tegenstelling tot de Reiki-Alliance veel bezig met publiciteit en populariteit. Men organiseert veel lezingen en symposia, zet advertenties en verspreidt bedrukte T-shirts en dergelijke. Het geheel heeft nogal een commercieel karakter.

De resultaten van Reikbehandelingen worden door deze organisatie goed gedocumenteerd en gepubliceerd. Men is bezig met onderzoek van de wetenschappelijk grijpbare aspecten van Reik. Men probeert Reiki zo een meer wetenschappelijk aanzien te geven, vooral met het doel om in medische kringen meer acceptatie te vinden. De A.I.R.A. verkondigde tot medio 1985 net als de Reik-Alliance dat er drie graden zijn, plus de graad van groot-meester. Sinds enige tijd echter wijkt Dr. Barbara Ray daarvan af door te schrijven over de aanwezigheid van zeven Reiki-graden. Wat zij noemt het complete authentieke Reiki-systeem bestaat volgens haar uit zeven symbolen en ook zeven daarbij behorende chakra’s en graden van Reiki. Het is haar echter nog niet exact bekend voor welke doeleinden de graden hoger dan de derde door Dr. Usui werden benut

Waarschijnlijk is het zo dat Dr. Ray uit de leringen die zij mondeling heeft gekregen van Hawayo Takata nu achteraf herleid dat het om een systeem van zeven graden moet hebben gegaan. Na experimenten met proefpersonen is men er onlangs zelfs in geslaagd een initiatie in de vierde graad te ontwikkelen”. Deze graad zou het vermogen tot universele Liefde en dus de uitstralingskracht van Universele Levensenergie drastisch verhogen. De eerste groepen vierde-graads meesters zijn reeds binnen de A.I.R.A. geïnitieerd. Dr. Ray werkt momenteel aan een boek over de zeven gradaties. Een ander verschil betreffende de Reikgradaties tussen de A.I.R.A. en de Alliance is dat de A.I.R.A. sinds enkele jaren nog een speciale derde graad aanbiedt die dezelfde Kennis bevat als de meester-graad, maar die bedoeld is voor hen die niet als leraar bezig willen zijn en deze graad alleen willen behalen voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Er zijn verder geen echt wezenlijke verschillen tussen beide organisaties wat betreft de Kennis van Dr. Usui. De gebruikte symbolen zijn in beide organisaties identiek en beide organisaties zien erop toe dat de initiaties zuiver blijven en alleen door volledig bevoegde meesters geschieden. Reiki heeft bij beide groeperingen dezelfde soort goede resultaten. Er zijn nu eenmaal verschillende soorten mensen op de wereld, die zullen zich ook tot verschillende organisaties en publiciteitsvormen aangetrokken voelen. Beide organisaties zullen hun eigen soort publiek trekken. Om diegenen te bereiken voor wie Reiki op hun pad ligt, vullen beide organisaties elkaar aan.

Verzameld uit div. bronnenreiki master symbool web
Martin Doornbos

Vierde graads Reiki Master

Martin Doornbos is naast Reikimeester ook ingewijd in andere technieken Ingewijdt in 1995 tot Reiki master, Hij is door Arjan Petter ook ingewijd in de Japanse Reiki

In 2001 heeft hij zijn vierde graads Reiki inwijding persoonlijk tijdens een meditatie van Dr.Mikao Usui ontvangen.De grote oprichter van Reiki en ontdekker van de Reiki symbolen is nog steeds in de Geest werkzaam en hij neemt geestelijk tijdens meditatie contact op met mensen die op de juiste manier omgaan met Reiki. Meer informatie over Martin Doornbos

fb banner paraspirit n

Spiritueel Centrum Paraspirit / www.newagecentrum.nl
is een onderdeel van Stichting Point of Light  KvK Rotterdam 41133910

alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Point of Light en alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen daar niet voor betaald of een vergoeding

 Spiritueel centrum Paraspirit / Newagecentrumaert van nesstraat

010 70 70 008  of 010 22 70 245 / 06 36 01 50 53
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aart van Nesstraat 1-O Capelle aan den IJssel

we zitten in een katoorgebouw boven de fitness, ingang kantoren, bel (onderste) bij de brievenbussen

aert van nesstraat 1 route 3

 

aert van nesstraat 1

 

 

aert van nesstraat loop metro1

 

 

 aert van nesstraat 1 R capelle

  gratis Parkeren op het kleine parkeerterrein, in de omgeving is gratis parkeren,

Ons centrum is goed met openbaar vervoer bereikbaar, metrostation Capelsebrug op loop afstand, . https://www.ret.nl/home/reizen/kaarten-plattegronden.html

er rijd een nieuw busje met halte voor de deur https://www.buurtbuscapelle.nl

 

 

meer informatie. video en channeling op www.dianadoornbos.nl 
Diana Doornbos - Knook *07-01-1957 †05-07-2021

is maandag 5 juli 2021 om 21.00 naar de Engelenwereld gegaan en is nu bij de Engelen
Ze had een hersenbloeding gehad
Ze bedank iedereen voor de rol in haar leven

 

lg plk c logo paraspirit 213 trans kl weblogo paraspirit 72dpi 15x15 logo nacr tr copy

 

 

 

 

 Wij hebben voorheen met veel succes in Capelle aan den IJssel het New Age Centrum Rijnmond  gehad. Helaas door het aflopen van het huurcontract moesten wij dit centrum sluiten.

Stichting Point of Light is opgericht in 1993, KvK Rotterdam 41133910

Stichting Point of light is religieuze organisatie en valt onder kerk / geloof genootschappen

grondwet Artikel 6

 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950

http://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

 

Artikel 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

 
 • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in practische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

 • 2 De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 

Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting

 
 • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

 • 2 Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

 

Artikel 11. Vrijheid van vergadering en vereniging

 
 • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

 • 2 De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat.

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

vragen over de mensenrechten en klachten kunt terect bij het College voor de Rechten van de Mens http://www.mensenrechten.nl/

 

Deze site staat onder verantwoording van Stichting Point of Light

Deze site is in beheer van Anay ICT www.anay.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.