Heart & soul collage

 

Heart & Soul Collage workshop weer in het voorjaar

 Zaal open:       11,30 uur start 12 uur tot 17 uur met uitloop tot max 18 uur

Kosten:               95,- nu voor maar 60,- euro

Tijdens deze middag waarin jij centraal staat, werken we er aan om je in contact te brengen met jouw innerlijke wijsheid en de obstakels die je in de weg staan zoveel mogelijk zichtbaar te maken en te verwijderen. We maken gebruik van verschillende technieken, die hun werking bewezen hebben, gedurende de vele jaren.

Heart & Soul Collage is een proces om toegang te krijgen tot je innerlijke wijsheid en holistische te zien dat alles met alles verbonden is. Het nodigt je uit om visueel uitdrukking te geven aan je unieke levenservaringen, om jezelf en je bestemming te ontdekken.

De middag ziet er als volgt uit:

We starten met uitleg van de collage.
Een korte meditatie om in rust te komen
Script – met een ‘energetische schoonmaak’ van Heart & Soul Healing
Pauze
Een korte meditatie om je te helpen in juiste stemming te komen met aansluitend
de collage kaarten maken
Het ‘duiden’ van de collage kaarten met jouw innerlijke wijsheid
Extra onze inzichten en advies

Heart & Soul Collage is een samen voeging van verschillende technieken o.a SoulCollage®, Haert & Soul Healing, Voice Dialogue, Transactionele Analyse (TA) en nog veel meer. Deze Heart & Soul Collage is aangevuld met de doorgeven wijsheid van de Engelen & Gidsen en onze levenservaring. Hierbij krijg je de gelegenheid om nieuwe inzichten en informatie over jezelf te ontvangen en om oude vastzittende patronen te veranderen. Je kunt deze dag zo vaak meedoen als je zelf wilt, want iedere keer worden er andere dingen duidelijk en heeft een ander thema.

De collage kaarten weerspiegelen - je sterke punten, je schoonheid, je complexiteit, je dromen, je prestaties en je connecties met het leven. Het biedt eindeloze mogelijkheden om je verbeeldingskracht te stimuleren, je creativiteit toe te passen en de vele aspecten van je leven te integreren. Met dit expressieve kunstproces maak je in de loop van de tijd een uniek en persoonlijk pak kaarten. De kunstvorm van collage (knippen/schuren en plakken) is heel toegankelijk voor iedereen je hoeft geen speciale talenten te hebben.

collage diana 219 600
   

 

Heart & Soul Collagecollage02032018 0001

Heart & Soul Collage is een meer holistische en spirituele vorm van SoulCollage® Dit is in de jaren 90 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Seena B. Frost. Door ona eengevult met onze kennis en ervaring uit de sprituele wereld

Holistisch – Het woord holisme komt van het Griekse 'holon', wat 'het geheel' betekent. Volgens de holistische leer is alles met elkaar verbonden. Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij onze holistische werkwijze wordt het gehele individu betrokken met lichaam, emoties, gedachten, ziel en geest.

Psychologie - een samenstelling uit het Grieks (psychè), ziel en (logos) woord, gedachte, rede - is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen. Het doel van de psychologie is het verwerven van kennis over het doen en laten mensen, zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden.

De inzichten nu - ik vind het belangrijk om ‘de inzichten van nu’ aan te vullen met Soulcollage van de jaren 90 van vorige eeuw. Hel leven is in eeuwige beweging en verandering, zo ook de mens.

Collage - is een ‘kunstvorm’ maar betekent ook een verzameling van vele fragmenten die samen een groter beeld laten zien van jouw innerlijke wereld. Waarbij dingen zichtbaar worden die je zelf misschien nog niet wist of gezien had. Een collage is een kunstvorm die gebruikmaakt van uitgeknipte of gescheurde stukken papier(plaatjes), die met lijm op steviger papier geplakt worden. De samenvoeging ('plakken') van verschillende onderdelen leidt tot één kunstwerk.

Kunstvorm van collage is heel toegankelijk voor iedereen je hoeft geen speciale talenten te hebben. Wat het belangrijk is bij het maken van de kaarten, is dat je je laat leiden door ‘jouw intuïtieve’ zijn en niet door ‘jouw analyserende’ verstand.collage02032018 0003

Meditatie - om je te helpen in juiste stemming te komen, beginnen we met een korte meditatie. Dan maak je contact met rechter-intuïtieve-brein en laat je de linker-analytische-brein los. Daarna zoekt je de afbeeldingen waartoe je je aangetrokken voelt zonder te denken. Je gaat dus puur op het plaatje(s) af die je vervolgens bewerken tot één of meerdere kaarten.

Grote veranderingen - Een belangrijk aspect is dat zins de jaren 90 vorige eeuw zijn er grote veranderingen zijn gekomen in de energievelden van de Aarde. Er zijn poorten open gegaan die nieuwe energiestromen naar de Aarde brengen en ons in een versneld proces geven. Van deze energie instroom kan je last hebben omdat je stoffelijk lijf zich moet aanpassen aan de hoge energie en dat kost tijd.

Energetische schoonmaak - Ook houdt dit o.a. in dat er een grote opruiming is vanuit ‘de astrale lagen’. Veel negatieve energieën / entiteiten komen, van uit deze lagen, naar ons toe komen en vallen ons lastig. Heel vaak wordt hun inmengen ervaren als ‘iets van onszelf’. Dit is o.a. de reden waarom ‘energetische schoonmaak’ voor aanvang van Heart & Soul Collage wenselijk is.

Script - Hiervoor maak ik gebruik van een script een geschreven tekst waarbij het onderbewustzijn / bovenbewustzijn ondervraagd wordt. Hiervoor gebruik ik een stuk uit ‘Hart & Soul Healing’ van de Amerikaan Ken Page.

Het proces - Jij staat in het middelpunt en behalve leerzaam, moet het vooral leuk zijn, een feestje om te doen. Je bent creatief bezig en ontwikkelt jouw invoelend vermogen. Je komt in contact met je innerlijke wijsheid. Je leert bewuste en onbewuste invoelen in je leven kennen. Zo kom je tot een meerwaarde van je eigen zijn en je inzichten in je eigen leven.

Innerlijke wijsheid - Bij het ‘lezen’ van de kaarten maak je gebruik van je innerlijke wijsheid. Je stelt jezelf de vragen en luistert naar wat er bij jouw opborrelt.

 • Wie ben jij?
 • Wat wil je?

De Kaartencollage02032018 0002

De kaarten van Heart en Soul Collage bevat, 5 kern kaarten en 4 setjes met meerdere kaarten. Deze zijn persoonlijk en kunnen niet gekopieerd worden of verhandeld op wat voor manier dan ook.

De kern – kaarten (midden cirkel)

Dit zijn:

 1. De bronkaart, die het Al symboliseert de Godheid de Eenheid achter al het leven en de dimensie.
 2. De Ik Ben die Ik Ben of de I Am that I Am, Monade. Je kunt dit ook zien als de Goddelijke vonk.
 3. De kaart van je ziel, waar een vonk van je goddelijk zelf afgedaald is, en vormt de essentie van de ziel: dit is de kracht van de bron in jou en één met je persoonlijkheid.
 4. De persoonlijkheid, waar de vonk die van de ziel is afgedaald en nu jou bewustzijn vormt.
 5. De getuige: dit is degene die observeert zonder te oordelen. Degene die borg voor jou staat als je geestelijke inwijdingen maakt en degene die levens met je ziel meeloopt en je goeroe/meester of leraar is.

1. De set van – de kaarten van de persoonlijkheid – innerlijke delen

De psychologische dimensie van dit leven en van vorige levens (horizontaal links)ook kunnen hier energie zichtbaar worden die niet van onszelf zijn.

De energieën of wezens die zichtbaar worden kunnen alleen maar op deze wijze bij je aanhaken omdat ze een oneffenheid in je karakter hebben gevonden. Hierdoor worden je erop gewezen er nog werk te doen is om ze te overwinnen. Wees dankbaar dat dit zichtbaar gemaakt word want dan pas kan je dit leerproces in jezelf zien, veredeld en overwinnen.

Deze persoonlijkheidskaarten symboliseert de verschillende delen van je persoonlijkheid. Je kunt ze zien als je innerlijke familie.

Voorbeelden van kaarten uit deze set zijn b.v.:crea kaart tekst 300

 • Heerser Koning, aristocraat, rechter, politicus, manager, de verantwoordelijke, de manage,

 rechter

 • Schepper Artiest, uitvinder, vernieuwer, ontwerper, dromer, de artiest, de danser, de kunstenaar,

de beste … (hobby), lapjes koningin

 • Onschuldige Idealist, heilige, optimist, mysticus, traditionalist, de dromer, de dichter
 • Wijze Expert, filosoof, onderzoeker, mentor, analist, leraar, mysticus, meditatiegever,

de wijze vrouw

 • Ontdekker Avonturier, pionier, zwerver, Non-conformist, pelgrim, de buiten de box denker,

de zigeuner

 • Magiër Visionair, catalist, innovator, tovenaar, genezer, goeroe
 • Rebel Revolutionair, wilde man, beeldenstormer, tegenstander, schurk, de criticus, de rebel,

de bozecrea kaart engel kleur 2 300

 • Held Krijger, redder, winnaar, team speler, de redder, de vechter
 • Nar Entertainer, waarheidspreker, provocateur, gedaante-verwisselaar, clown
 • Bondgenoot – de Gewone Man

Jan met de pet, de realist, de goede buur, de meerderheid, de democraat,

de harde werker, de loyale vriend

 • Minnaar Levensgenieter, vertrouweling, verbinder, estheet, de minnaar(res),

de sexy vrouw/man

 • Zorggever Beschermer, heilige, moeder, onbaatzuchtige, helper, de vrouw, de zorgende
 • Kind Het vrolijke kind, het bange kind, het nieuwsgierige kind, het gekwetste kind
 • Control freak De regelneef, de perfectionist, de computer nerd, de control freak, de betweter,

de jaloerse, de lijstjesmaker

                                                                     

Binnen deze set worden ook diverse gevoelens verbeeld. Voor alle emoties zijn kaarten te maken, en zij kunnen je helpen je te uiten, waar woorden soms niet toereikend zijn.

Bijvoorbeeld:crea karrt mandale kleur 300

 • Lol - plezier
 • Angst
 • Verdriet
 • Boosheid
 • Woede
 • het chagrijn
 • de beschaamde
 • enz.

 

2. De set van de innerlijke familie - de sociale dimensie (horizontaal links)

Het gaat om mensen, dieren, groepen etc. die invloed op je hebben (gehad), in positieve en negatieve zin. Dit deel van je set kaarten is even belangrijk als de persoonlijke kaarten. Het gaat om de speciale energie van echte personen of dieren: liefde, wijsheid, uitdaging, eisen bijvoorbeeld.

Je kunt jezelf vragen stellen, waardoor je kan komen tot een lijst met belangrijke mensen / groepen / dieren.

Bijvoorbeeld:

 • noem 15 belangrijke personen, levend of dood
 • van de groten der aarden: wie zou je vragen stellen over je leven?
 • wie zou je bellen midden in de nacht?
 • met wie wil je spelen?
 • met wie wil je feest vieren?
 • wie daagt je uit, irriteert je en helpt je daardoor groeien?
 • zijn er dieren en/of plaatsen in de wereld waarvan de energie belangrijk voor je is?

 

3. De set van spirituele wezens Begeleiders en Gidsen (verticaal boven)

 

Bijvoorbeeld:

 • zoals je dit zelf beleeft
 • Archetype van Jung
 • Goden en Godinnen
 • Gidsen en Engelen
 • de Sterrenbeelden-Archetype met hun Engelen

Dit zijn hen die je in jouw leven helpen en die jouw stuk in het grote geheel passen. Archetypes zijn metaforen in het collectieve bewustzijn volgens Jung. Hier kunnen ook de zelfde kaarten bij zijn, zoals bij de persoonlijkheidskaarten, maar dan in een hogere dimensie.


4. De set van de chakra’s - de energetische kaarten geeft ons verbondenheid met de aarde aangeeft (verticaal onder)

Hierbij gaat het om energieën die ons mogelijk maken met de aarde (geaard zijn) te verbinden d.m.v.

Bijvoorbeeld:

 • Engelen en/of gidsen
 • Kleuren
 • Mineralen (half-) en edelstenen
 • chakra- of totemdieren
 • energie wezens zoals deva’s

Elementwezens – natuurwezens:

 • lucht (bv. sylfen),
 • water (undine, nixen) nimfen en faunen
 • vuur (salamanders) en
 • aarde (bv. wortelmannetjes) de kobolden en kabouters
 • de feeën en elfen
 • de eenhoorns en centaurs
 • zeemeerminnen, zeemeermannen